Kart over reisene
Kart

Biletet over viser Ivar Aasen sine reiser frå 1842 til sommaren 1855. Klikk på lista til høgre for å sjå detaljkart frå desse og fleire av reisene til Ivar Aasen.